Wniosek do biura


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Finando Daniel Kaczmarczyk zwanego dalej Finando z siedzibą w Szczecinie oraz podmioty współpracujące z Finando , w szczególności banki, pozabankowe podmioty udzielające pożyczek oraz towarzystwa ubezpieczeniowe ˙ i leasingowe, w celu realizacji działań informacyjnych, handlowych, marketingowych i statystycznych realizowanych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz.U. z 2014 ´ poz.243). Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie przez Finando lub na zlecenie Finando , a także przez podmioty współpracujące z Finando, informacji i ofert handlowych drogą mailową oraz sms, a także przekazywania ich bezpośrednio w rozmowie telefonicznej. W celu oceny mojej zdolności kredytowej oraz przygotowania odpowiedniej dla mnie oferty kredytowej, finansowej lub handlowej, udzielam pełnomocnictwa dla Finando oraz dla podmiotów współpracujących z Finando do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie o udostępnienie informacji dotyczących mojej osoby, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu o świadczenia dotyczącego przetwarzania w tym celu przez BIK moich danych. ˙ Na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2014 r. poz. 1015) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a. i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 2015 r. poz. 128) w związku z art. 13 ustawy o udost ępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam podmioty współpracujące z Finando do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. i Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A ˙ dotyczących mnie informacji gospodarczych w celu oceny ryzyka kredytowego oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. Oświadczam, że jestem świadoma/y przysługujących mi praw, wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 poz. 2135). Oświadczam również, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz o przysługującym mi prawie wglądu do danych, prawie ich poprawiania, a także prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawie żądania ich usunięcia.


Wniosek nie zobowiązuje
Po wysłaniu formularza możesz w każdym momencie zrezygnować z naszych usług.
Jesteś Bezpieczny!
Cały portal jest zabezpieczony  certyfikatem bezpieczeństwa. Twoje dane nie dostaną się w niepowołane ręce.
Ile trwa wypłata przyznanej pożyczki?
Zaraz po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wnioski i ustaleniu dodatkowych szczegółów, pieniądze mogą zostać wypłacone od 15 minut do 24 godzin.
Korzystaj za darmo!
Oferowane przez naszych partnerów usługi są całkowicie darmowe. Nie pobierane są żadne prowizje.
Restrykcje
Dane osobowe wpisane we wniosku muszą być poprawne.